FEATURED

За първи път списание Nature избра субект, който не е човек, за един от учените на годината

Престижното научно издание включи Chatgpt, заедно с един от създателите му, в своя списък с изявени учени за 2023 г.