FEATURED

България на пътя към иновациите: Водещата роля на INSAIT

INSAIT и тяхната роля в трансформацията на България в глобален иновационен център в сферата на изкуствения интелект.