FEATURED

OpenAI споделя ръководство за използване на ChatGPT от учителите

OpenAI представя специализирано ръководство за учителите. Насоки, примери и съвети за успешно използване на AI в класната стая.