AI Bulgaria AI Bulgaria

Водещи учени призоваха за „отговорно разработване на AI за дизайн на протеини“

дизайн на протеини
Image: Created with Midjourney

Над 130 учени, сред които и нобеловият лауреат Франсис Арнолд, подписаха отворено писмо, в което призовават за отговорно разработване и използване на изкуствен интелект за дизайн на протеини. Те настояват за максимално извличане на ползи от AI, като същевременно се намалят рисковете от злоупотреба, като например разработването на биологични оръжия.

Инициативата бе представена по време на зимната конференция RosettaCon 2024, която е посветена на биомолекулярното инженерство.

Учените са на мнение, че ползите от използването на изкуствен интелект за дизайн на протеини с цел разработване на нови ваксини, лекарства и устойчиви материали далеч надхвърлят потенциалните рискове. Въпреки това те признават, че е необходим „проактивен подход към управлението на риска“.

Като учени, ангажирани в тази сфера, ние вярваме, че ползите от съвременните AI технологии за дизайн на протеини далеч надхвърлят потенциалните опасности и бихме искали да гарантираме, че нашите изследвания ще останат полезни за всички в бъдеще

– се посочва в споразумението.

В текста се предвижда и регулация по отношение на използването на оборудване, необходимо за синтеза на нов генетичен материал.

Като се има предвид, че нито един компютърно проектиран протеин не може да причини вреди в реалния свят, освен ако не е физически създаден, производството на синтетично ДНК представлява ключова контролна точка за биологична безопасност в областта на компютърно проектираните протеини

– отбелязват учените.

Изображение на протеинова структура, генерирано от Midjourney

В декларацията са изложени 10 приоритета за осигуряване на отговорно и етично разработване и използване на AI инструменти за дизайн на протеини, сред които изготвяне на доклади за биологична безопасност, анализи и процедури за контрол, подкрепа за изследвания на рисковете, свързани с изкуствения интелект, и приоритизиране на обществените ползи.

Ще си сътрудничим с академични среди, правителства, граждански организации и частния сектор, за да гарантираме, че тази технология се развива по отговорен и надежден начин и че е безопасна, сигурна и полезна за всички.

– заявяват още учените.

Според скорошно проучване, проведено от OpenAI, големите езикови модели като GPT-4 улесняват разработването на биологично оръжие, но само в малка степен, тъй като необходимата информация може да се намери сравнително лесно в интернет, дори и без изкуствен интелект.

Последвайте ни в социалните мрежи – FacebookInstagramX и LinkedIn!

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: