AI Bulgaria AI Bulgaria

Нов доклад алармира: Компаниите, които използват AI, ще имат конкурентно предимство

Skills Index
Skills Index

Докладът „Индекс на уменията“ (Skills Index) за 2023 г.“ на BTG (Business Talent Group) разкри някои поразителни данни за изкуствения интелект и интегрирането му в съвременното работно място.

Според доклада, професии, свързани с изкуствения интелект (AI) и машинното обучение (ML), се нареждат сред най-високоплатените и най-търсените на глобално ниво. Интересното е, че спрямо предходни години, търсенето на такива специалисти се е увеличило с над 100%.

В този контекст, възможностите за кариерно развитие и професионален растеж в сферата на изкуствения интелект са огромни.

Въпреки че търсенето е изключително високо, една година след стартирането на ChatGPT приблизително 71% от работодателите все още се сблъскват с предизвикателства, свързани с липсата на вътрешен опит за ефективно използване на изкуствен интелект, и по-специално на генеративен AI, като част от техния работен процес.

Някои от основните предизвикателства, посочени в доклада, включват липса на яснота относно разпоредбите за AI, недостатъчно познания от страна на ръководните екипи, опасения, свързани със защитата на данните и сигурността, твърде голяма ангажираност с други важни въпроси и липса на яснота къде може да се приложи най-добре.

И така, как могат компаниите да преодолеят този вътрешен недостиг на знания и умения в областта на изкуствения интелект? Отговорите могат да бъдат намерени в няколко стратегии, които биха могли да бъдат полезни и на българския пазар.

Първата стъпка е повишаване на осведомеността на всички нива в организацията, от мениджърите до служителите на различни позиции, както за възможностите, така и за ограниченията, които предлага изкуствения интелект.

Това може да се постигне чрез организиране на обучения и семинари, които ясно обясняват и демонстрират как изкуственият интелект може да подобри вземането на решения, прогнозирането, анализите и ефективността при изпълнението ежедневните работни процеси.

Друга стратегия е да се наемат външни консултанти по AI, които са доказани експерти в тази област. Техният експертен опит може да бъде изключително ценен при разработването на стратегии за интегриране на изкуствен интелект в бизнеса, като същевременно се вземат предвид етичните норми, разпоредбите и сигурността на данните.

Провеждането на пилотни проекти е още един начин да се тества приемането и ефективността на AI инструментите. Това позволява на компаниите да съберат обратна информация и да преценят кои инструменти са най-подходящи за техните нужди.

Подобни инициативи могат да помогнат на ръководителите да направят информиран избор за своите организации.

Ако се върнем към статистиката от доклада Skills Index, ще видим, че 75% от изпълнителните директори смятат, че организацията с най-напреднал генеративен изкуствен интелект ще има конкурентно предимство, като 74% от тях вярват, че ползите от генеративния AI ще надхвърлят свързаните с него опасения.

Следователно приемането и интегрирането на изкуствения интелект трябва да бъде основен приоритет за всеки работодател, защото ако в момента не е част от стратегията ви, това може да се превърне в сериозен проблем, когато конкурентите успеят да овладеят технологията и успеят да привлекат вашите таланти и клиенти.

Последвайте ни в социалните мрежи – Facebook, Instagram, X и LinkedIn!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: