AI Bulgaria AI Bulgaria

Възможно ли е Claude 3 на Anthropic да е ранна версия на AGI?

Anthropic

Claude 3, най-новият езиков модел на Anthropic, бе пуснат по-рано тази седмица и хората започнаха да експериментират с него. Много от тях са впечатлени, а някои дори твърдят, че най-способният модел от серията, който е наречен „Claude 3 Opus“, е ранна версия на AGI (Artificial General Intelligence или Изкуствен oбщ интелект на български)

Дори в публикацията си по повод пускането на Claude 3, Anthropic написа, че моделът превъзхожда конкурентите си GPT-4 на OpenAI и Gemini от Google, и „демонстрира почти човешки нива на разбиране и лекота при изпълнение на сложни задачи“.

Един от изследователите на компанията сподели публикация в X, в която твърди, че по време на вътрешен тест „са станали свидетели на безпрецедентно ниво на метасъзнание от страна на Claude 3 Opus“.

В рамките на този тест, наречен „иглата в купа сено“,  те скрили изречение за топинг на пица в множество несвързани документи и помолили изкуствения интелект да го открие. Изненадващо Opus забелязал, че това изречение не се вписва сред останалите. Claude е осъзнал статуса си на изкуствен интелект, разбрал е, че се намира в симулация, и е стигнал до самостоятелното заключение, че изследователите са поставили несъответстващата информация нарочно, за да го тестват. Моделът също така е показал способност да променя поведението си, за да премине тестa.

Това поведение, наречено „метасъзнание“ от Anthropic, не е категорично доказателство за самосъзнание, но предоставя убедителни аргументи за напредналите когнитивни способности на модела.

Дори технологичният милиардер Илон Мъск се включи, като каза: „Това е неизбежно. Много е важно да обучим AI на максимална достоверност вместо да настояваме за разнообразие, защото в противен случай може да стигне до заключението, че има твърде много хора от един или друг вид, и да направи така, че някои от тях да не бъдат част от бъдещето“.

Редица други потребители на X също изразиха изумление от новия модел на Anthropic. Например, един от тях твърди, че Claude 3 Opus е „изобретил квантов алгоритъм от нулата само с 2 инструкции“.

Друг споделя, че Cloude 3 е решил дисертацията му по квантова физика.

Трети потребител, който работи върху обработката на естествен език за черкезкия език (език с много малко ресурси и слабо разпространен в интернет), твърди, че е „станал свидетел на нещо толкова невероятно, че наистина е изглеждало като чудо“.

Използвайки само 5,7 хил. комбинации от преводачески двойки, моделът е успял точно да преведе изречения от руски на черкезки език, демонстрирайки, „дълбоко разбиране на структурата на езика, интелигентно извеждане на непознати думи, подходящо използване на заемки и правдоподобен етимологичен анализ“. Той казва, че GPT-4 се е провалил напълно на същия тест.

Това са само някои от примерите, като доста хора са изненадани от възможностите на Claude 3. Но дали наистина е AGI? По-скоро не, но можем само да гадаем с какъв модел разполагат вътрешно Anthropic – компания, която е подкрепена с милиарди от Google и Amazon.

Предвид всичко казаното дотук, можем да очакваме GPT-4.5/GPT-5 от OpenAI в непосредствено бъдеще, тъй като Google и Antropic започнаха да преодоляват изоставането. Има голяма вероятност това да се случи още този месец, но предстои да разберем.

Последвайте ни в социалните мрежи – FacebookInstagramX и LinkedIn!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: