AI Bulgaria AI Bulgaria

EU AI Act: Първата регулация на изкуствения интелект

EU AI Act

Европейският съюз (ЕС) е на път да приеме първия в света всеобхватен законодателен акт за изкуствения интелект – EU AI Act. Този подход към AI е изграден върху основите на превъзходство и доверие.

Предложението за беше официално представено от Европейската комисия през април 2021 г.

Позицията на Европейският парламент относно EU AI Act

AI Act“ представлява дигитална стратегия, която има за цел регулиране на изкуствения интелект и създаване на благоприятна среда за развитието и прилагането на тази иновативна технология.

На 14 юни Европейският парламент прие своята позиция за преговори по EU AI Act с 499 гласа „за“, 28 „против“ и 93 „въздържали се“, преди да започнат разговори с държавите-членки на ЕС за окончателната форма на закона.

Съгласно законодателния акт, системите за изкуствен интелект ще бъдат класифицирани според риска, който представляват, като всяко ниво на риск ще определя съответната степен на регулация.

Тези правила биха гарантирали, че изкуствения интлект, разработен и използван в Европа, е напълно в съответствие с правата и ценностите на ЕС, включително човешки надзор, безопасност, поверителност, прозрачност и социално-екологично благополучие.

На пресконференция след проведеното гласуването, председателят на Европейския парламент, Роберта Мецола заяви:

Този законодателен акт е резултат на задълбочена работа и е нашето решение на сложния въпрос за балансиране между технологични иновации и необходимостта от гаранции за обществената безопасност.

Г-жа Мецола акцентира върху стремежа на Европейския съюз да установи стандартите в дигиталната ера. Тя също така подчерта значимостта на това този процес да не подкопава фундаменталните европейски ценности, като неприкосновеността на личните данни и непоколебимото зачитане на правата на човека.

Европа води и ще продължи да води в областта на законодателството за изкуствен интелект.

– Роберта Мецола, председател на Европейския парламент.

EU AI Act – различни правила за различни нива на риск

Новите правила установяват задължения за доставчици и потребители в зависимост от нивото на риск от изкуствения интелект. Въпреки че мнозинството системи за AI представят минимален риск, те също ще бъдат оценени.

Неприемлив риск

Системите за AI с неприемлив риск се смятат за заплаха за хората и ще бъдат забранени. Те включват:

 • Манипулация на поведението на индивиди или уязвими групи: например говорими играчки, които насърчават опасно поведение при деца.
 • Социално класиране: класифициране на хора въз основа на поведение, социално-икономически статус или лични характеристики.
 • Биометрични системи за идентификация в реално време, например разпознаване на лица.

Висок риск

AI системите, които отрицателно влияят на безопасността или основните права, ще бъдат смятани за висок риск и ще бъдат разделени на две категории:

 1. AI системи, които се използват в продукти, попадащи под законодателството на ЕС за безопасност на продуктите. Това включва играчки, авиация, автомобили, медицински устройства и асансьори.
 2. AI системи, попадащи в осем специфични области, които ще трябва да бъдат регистрирани в база данни на ЕС:
 • Биометрична идентификация и категоризация на физически лица
 • Управление и експлоатация на критична инфраструктура
 • Образование и професионално обучение
 • Заетост, управление на работниците и достъп до самозаетост
 • Достъп до и ползване на основни частни услуги и обществени услуги и предимства
 • Правоприлагане
 • Миграция, убежище и управление на граници
 • Помощ при правно тълкуване и прилагане на закона.

Всички AI системи с висок риск ще бъдат оценявани, преди да бъдат пуснати на пазара и през целия си жизнен цикъл.

Генеративен AI

Генеративни системи, като ChatGPT, трябва да:

 • Указват, че съдържанието е генерирано от AI.
 • Предотвратяват създаването на незаконно съдържание.
 • Предоставят информация за използваните обучаващи данни.

Ограничен риск

AI системите с ограничен риск трябва да съответстват на минималните изисквания за прозрачност, което ще позволи на потребителите да вземат информирани решения. След взаимодействие с приложенията, потребителят може да решава дали иска да продължи да ги използва.

В допълнение, потребителите трябва да бъдат информирани, когато взаимодействат с изкуствен интелект. Това включва AI системи, които генерират или манипулират изображения, аудио или видео съдържание, например deepfakes.

Подкрепа на иновациите и защита на правата на гражданите

За стимулиране на иновациите в областта на изкуствения интелект, членовете на ЕП въвеждат изключения за активности свързани с научни изследвания, както и за AI компоненти, които се предоставят под отворен лиценз.

Също така новият регламент предвижда създаването на така наречените регулаторни „пясъчници“ (sandboxes) – контролирани среди, установени от държавни институции, в които AI системите могат да бъдат тествани преди пълното им внедряване в реални условия.

След гласуването Брандо Бенифей и Драгош Тудораш изразиха своето мнение за изкуствения интелект.

Всички очи са върху нас днес. Докато големите технологични компании издават сигнали за тревога относно собствените си създания, Европа вече е предложила конкретен отговор на рисковете, които изкуствения интелект започва да представя. Искаме позитивният потенциал на AI за креативност и производителност да бъде използван, но също така ще се борим, за да защитим позицията си и да се противопоставим на опасностите за нашите демокрации и свободи.

– Брандо Бенифей (S&D, Италия).

Законът за AI ще наложи тонът в световен мащаб в развитието и управлението на изкуствения интелект, като гарантира, че тази технология, която има потенциал да промени радикално нашите общества с масовите ползи, които може да предложи, се развива и използва в съответствие с европейските ценности на демокрация, основни права и правовата държава.

– Драгош Тудораш (Renew, Румъния).

Целта на AIBulgaria.com е да предоставя актуална и стойностна информация от света на изкуствения интелект (AI). Последвайте ни в социалните мрежи – FacebookInstagram, Twitter и LinkedIn. Също така, може да се присъедините към нашия Discord сървър!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: