FEATURED

Google интегрира генеративен AI в Assistant

Google представя новата версия на Assistant, задвижван от генеративен AI, който интегрира Bard за по-естествени разговори.

FEATURED

Copilot от Microsoft: Новата ера на персоналните компютри

Microsoft представя Copilot и множество нови AI актуализации за Windows, Edge, Bind, Microsoft 365, Designer и др.

FEATURED

Изкуствен интелект за наблюдение на Земята – проектът SATLAS

Satlas е платформа, разработена от Института за изкуствен интелект Ален (AI2), която използва AI за анализ на спътникови снимки.

FEATURED

Scary Smart

Мо Гаудат разглежда предизвикателствата на AI технологията и предоставя план за защита на човечеството в ‘Scary Smart’.

Линк към Книгата     Повече детайли
FEATURED

Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control

Книгата разглежда риска за човечеството от напреднали изкуствени интелигентни системи въпреки несигурността около бъдещия напредък в тази област. Тя предлага подход за решаване на проблема с контрола на изкуствения интелект (AI).

Линк към Книгата     Повече детайли