FEATURED

Stability AI представи модел за генериране на изображения в реално време

Stability AI представи SDXL Turbo – AI модел, който генерира изображения от текст в реално време.