FEATURED

Ex Machina (2014): Филм за Еволюцията на изкуствения интелект (AI)

Филмът „Ex Machina“ изследва концепцията за съзнание при AI по различни начини. Основният въпрос на филма е как да се определи дали AI наистина има самосъзнание или просто е сложна симулация.