FEATURED

Smart Soft Healthcare: AI решения в областта на радиологията

Smart Soft Healthcare e българска компания, използваща AI технологии и медицинска експертиза за точни ЯМР диагнози на гръбначни заболявания.

FEATURED

Imagga: Водеща българска компания в сферата на Компютърното Зрение

Imagga е предпочитан избор за повече от 30 000 стартиращи фирми, разработчици и студенти, като услугите на компанията намират приложение в повече от 82 страни по света.

FEATURED

Google Scholar: Източникът на водещи научни изследвания в областта на AI

Открийте най-новите научни изследвания в областта на изкуствения интелект чрез Google Scholar.

FEATURED

Изкуствения интелект (AI): Основи и приложения

Изкуствения интелект (AI) е област от компютърните науки, която се занимава със създаването на интелигентни машини, способни да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект.

FEATURED

Невронни мрежи (NN): Основи и приложения

Невронните мрежи (Neural networks) са ключова технология в областта на изкуствения интелект (AI), която имитира функциите на човешкия мозък с цел да „научи“ от данни и да подобрява своите решения и прогнози.

FEATURED

Компютърно зрение (CV): Основи и приложения

Компютърното зрение (Computer Vision) е специализирана област в изкуствения интелект (A), която обучава машините да „виждат“ и интерпретират визуалната информация от околната среда.