FEATURED

Разговор с Иля Сутскевер и Дженсен Хуанг: AI днес и визия за бъдещето

В скорошен разговор, съоснователят на OpenAI и главен учен Иля Сутскевер и CEO на NVIDIA Дженсен Хуанг обсъдиха редица теми, свързани с изкуствения интелект и бъдещето на технологията.