FEATURED

Google Bard пристига в Европа и България

Google Bard пристига в Европа, включително България. Разберете за иновациите и възможностите, които този AI чатбот предоставя.

FEATURED

arXiv.org: Водещото място за научни статии в областта на изкуствения интелект

Един от най-добрите източници за научни статии в сферата на изкуствения интелект – arXiv.org.

FEATURED

Обработка на естествен език (NLP): Основи и приложения

Обработка на естествен език (Natural Language Processing) е ключова област от изкуствения интелект, която се фокусира върху взаимодействието между човека и машината чрез езика.

FEATURED

Ненадзорно обучение (UL): Основи и приложения

Ненадзорно обучение (Unsupervised Learning) е вид машинно обучение, при който компютърните програми учат самостоятелно да откриват и разпознават общи шаблони и характеристики в събраните данни, без да им предоставяме конкретни указания или отговори за справка.