FEATURED

Машинното обучение (ML): Основи и приложения

Машинното обучение (Machine Learning) е ключова под дисциплина на изкуствения интелект (AI), която се занимава с изучаването и разработването на алгоритми, които могат да се „научат“ от данни и да правят точни прогнози на основата на тези данни.