FEATURED

Nvidia стартира приложение за създаване на чатботове

То се нарича „Chat with RTX“ и позволява създаването на чатботове с помощта на големи езикови модели (LLM), подобно на персонализираните GPT-та на OpenAI.