FEATURED

Надзорно обучение (SL): Основи и приложения

Надзорното обучение (Supervised Learning) е основна категория в машинното обучение, където моделът се обучава върху предварително етикетирани данни.