FEATURED

Google интегрира генеративен AI в Assistant

Google представя новата версия на Assistant, задвижван от генеративен AI, който интегрира Bard за по-естествени разговори.

FEATURED

OpenAI представя DALL·E 3, ChatGPT вече може да генерира и изображения

OpenAI представя DALL·E 3, по- добро качество на изображенията, интеграция с ChatGPT и нови мерки за съгурност.

FEATURED

Tafi AI

Tafi предлага мощен инструмент за създаване на 3D герои от текстови указания.

Към Уебсайта
FEATURED

Writesonic

Writesonic ви предоставя инструменти за създаване на професионално съдържание.

Към Уебсайта
FEATURED

Grammarly

Grammarly гарантира безупречна граматика, правопис и стил във всяко ваше изречение.

Към Уебсайта
FEATURED

Jasper AI

Jasper помага на бизнеси и индивидуални потребители да създават висококачествено съдържание бързо и ефективно.

Към Уебсайта
FEATURED

Imagica

Imagica Studio предлага иновативни решения за разработка на AI приложения без кодиране.

Към Уебсайта
FEATURED

Невронни мрежи (NN): Основи и приложения

Невронните мрежи (Neural networks) са ключова технология в областта на изкуствения интелект (AI), която имитира функциите на човешкия мозък с цел да „научи“ от данни и да подобрява своите решения и прогнози.