FEATURED

Рей Курцвейл: Безсмъртие, свръхинтелигентност и сингулярност

Компютърният учен и футурист посочва конкретни времеви рамки, в които ще постигнем безсмъртие, като твърди, че AI ще играе главна роля в това.

FEATURED

The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology

„The Singularity Is Near“ е книга, която предлага изключително амбициозен поглед към бъдещето.

Линк към Книгата     Повече детайли