FEATURED

PharVision Capital: AI за превъзходство на финансовите пазари

PharVision Capital е квантов хедж фонд, който прилага машинно обучение и изкуствен интелект, за да анализира процесите на финансови пазари.