FEATURED

Новосъздадена българска организация цели да повиши осведомеността за рисковете от AI

AI Safety Bulgaria е първата българска организация, която има за цел да повиши осведомеността сред българското население относно потенциалните рискове, свързани с изкуствения интелект.