FEATURED

OpenAI представи нова бета функция в ChatGPT

Тя се нарича GPT mentions (@GPT) и позволява на потребителите да общуват с различни персонализирани GPT-та в рамките на един и същи чат.

FEATURED

ChatGPT с достъп до целия интернет

ChatGPT отново може да сърфира в интернет, предоставяйки на потребителите актуална и достоверна информация.

FEATURED

OpenAI представя DALL·E 3, ChatGPT вече може да генерира и изображения

OpenAI представя DALL·E 3, по- добро качество на изображенията, интеграция с ChatGPT и нови мерки за съгурност.

FEATURED

OpenAI представя ChatGPT Enterprise

OpenAI представя ChatGPT Enterprise – иновации в корпоративния изкуствен интелект, обещаващи да променят бизнеса.