FEATURED

Anthropic представи Claude 3, който според компанията превъзхожда GPT-4

Американският стартъп за изкуствен интелект Anthropic, който е подкрепен от Google и Amazon, пусна Claude 3 – нова фамилия AI модели.