FEATURED

Учени от Anthropic хвърлят светлина върху „черната кутия“ на невронните мрежи

От Anthropic твърдят, че са успели да надникнат в една такава невронна мрежа, или по-конкретно, в своя езиков модел от последно поколение, наречен Claude 3 Sonnet.

FEATURED

Anthropic представи Claude 3, който според компанията превъзхожда GPT-4

Американският стартъп за изкуствен интелект Anthropic, който е подкрепен от Google и Amazon, пусна Claude 3 – нова фамилия AI модели.