FEATURED

Нова техника, разработена от Google, дава безкраен контекст на езиковите модели

Техниката се нарича „Infini-attention“ и дава възможност на големи езикови модели, като GPT-4 и Gemini, да обработват входни данни с практически неограничена дължина.

FEATURED

Google представи Gemini 1.5 с 1 млн. токена

Като мултимодален модел Gemini 1.5 Pro може да разбира и обработва различни видове информация, включително текст, изображения, видео, аудио и код.