FEATURED

Getty и Nvidia въвеждат генеративен AI за стокови изображения

Услугата ще позволи генерирането на изображения за свободна търговска употреба с фотографско качество и разделителна способност до 4K.