FEATURED

Nikon, Sony и Canon разработват дигитални подписи за борба срещу дезинформацията и AI

Тази мярка е в отговор на нарастващите опасения относно фалшифицирането на снимки, включително такива, създадени или модифицирани с помощта на изкуствен интелект