FEATURED

Nvidia добавя нови AI модели към безплатното си приложение ChatRTX

В допълнение към съществуващите Mistral и Llama, ChatRTX вече разполага с моделите Gemma на Google, както и CLIP и Whisper от OpenAI.

FEATURED

Контекстен прозорец или как големите езикови модели като GPT-4 „виждат“

Понятието „контекстен прозорец“ е ключово за разбирането на начина по който работят големите езикови модели (LLM), като ChatGPT на OpenAI.