FEATURED

Meta пусна първите два модела от серията Llama 3

Meta пусна първите два модела от семейството Llama 3, които според компанията са „най-способните отворени езикови модели до момента“.

FEATURED

Meta представи SceneScript, нов метод за реконструкция на 3D сцени

SceneScript представлява иновативен метод за създаване на дигитални модели на физическите пространства, чрез реконструиране на детайлни 3D сцени.

FEATURED

Топ 5 иновативни AI устройства за 2024 г.

Очакванията сочат, че пазарът на така наречените „умни устройства“ ще отбележи значителен икономически растеж през следващите няколко години.

FEATURED

Meta пусна своя най-голям AI модел за разработчици

Създаден на базата на Llama 2, Code Llama 70B е „най-големия и най-ефективен модел досега, способен да обработва много повече заявки от предишни версии“.

FEATURED

Meta представи новата ера на изкуствения интелект

Meta представи своите AI нововъведения, включително чатботове, инструменти за редактиране на изображения, AI стикери и др.

FEATURED

Meta SeamlessM4T: Преодоляване на езиковите бариери

Meta представи SeamlessM4T – иновативен преводач, който комбинира многоезичен превод чрез различни модалности и поддържка до 100 езика.