FEATURED

Ideogram въвежда нови подобрения и функции към своя генератор на изображения

В края на февруари Ideogram пусна своя най-способен модел за генериране на изображения от текст – Ideogram 1.0, а преди няколко дни компанията представи няколко нови функции и подобрения в платформата си.

FEATURED

Новият модел на Huawei генерира изображения с резолюция от 4K

Изследователи от лабораторията Noah’s Ark Lab на Huawei, в партньорство с редица китайски университети, представиха PixArt-Σ (Sigma) – модел за генериране на изображения от текст.

FEATURED

Ideogram пусна своя нов модел за генериране на изображения

Ideogram може да създава изображения в различни формати и стилове, да генерира текст и да обработва дълги и сложни указания.

FEATURED

OpenAI представя DALL·E 3, ChatGPT вече може да генерира и изображения

OpenAI представя DALL·E 3, по- добро качество на изображенията, интеграция с ChatGPT и нови мерки за съгурност.

FEATURED

Coca-Cola Y3000: Напитката на бъдещето

Coca-Cola представя напитката на бъдещето – Y3000, създадена от изкуствен и човешки интелект.

FEATURED

От AlphaFold до Genie: AI води революцията в биологичните изследвания

От разгадаване на структурата на протеините до създаване на напълно нови протеини – изкуственият интелект преобръща биологичните изследвания.

FEATURED

Разширено сътрудничество между Shutterstock и OpenAI

Shutterstock и OpenAI подсилват сътрудничеството си, като осигуряват взаимна полза от генеративния AI и стоковите изображения.