FEATURED

Getty и Nvidia въвеждат генеративен AI за стокови изображения

Услугата ще позволи генерирането на изображения за свободна търговска употреба с фотографско качество и разделителна способност до 4K.

FEATURED

COMPUTEX 2023: Генеративният AI според визията на NVIDIA

Изпълнителният директор на NVIDIA, Дженсън Хуанг: „Ерата на изкуствения интелект е тук“,