FEATURED

Meta представи SceneScript, нов метод за реконструкция на 3D сцени

SceneScript представлява иновативен метод за създаване на дигитални модели на физическите пространства, чрез реконструиране на детайлни 3D сцени.