AI Bulgaria AI Bulgaria

Ватикана с призив за „Изкуствен интелект и мир“

Франциск

В своето послание по случай 57-ия Световен ден на мира, Папа Франциск отправи сериозно предупреждение за въздействието на изкуствения интелект (AI) върху световния мир и призовава международната общност за създаване на обвързващ международен договор, който да регулира разработването и използването му.

Новите технологии винаги трябва да бъдат насочени към търсенето на мира и общото благо, в услуга на цялостното развитие на индивидите и общностите

– подчертава папа Франциск в посланието, озаглавено „Изкуствен интелект и мир„.

Той обръща внимание на „етичното измерение“ на новите технологии, които революционизират човечеството във всички сфери на живота, и подчертава неяснотата, присъща на всеки научен и технологичен прогрес. От една страна, той може да доведе до „подобряване на човечеството и до преобразяване на света„, но само ако „допринася за по-голям ред в човешкото общество и за по-голямо братство и свобода„. От друга страна, технологичният напредък, особено в дигиталната сфера, „предоставя в ръцете на човека широк спектър от възможности, включително такива, които могат да застрашат нашето оцеляване и да застрашат общия ни дом„.

Папа Франциск изразява особена загриженост за “ използването на изкуствения интелект като оръжие„, посочвайки по-специално смъртоносните автономни оръжейни системи (LAWS), като обръща внимание на риска опасни оръжия да попаднат в ръцете на терористи.

Най-напредналите технологични приложения не трябва да се използват за улесняване на насилственото разрешаване на конфликти, а по-скоро да проправят пътя към мира.

От положителна гледна точка той отбелязва, че изкуственият интелект може да се използва за „насърчаване на цялостното човешко развитие„, като се въведат „важни иновации в селското стопанство, образованието и културата, подобряване на жизненото равнище на цели нации и народи и нарастване на човешкото братство и социалното приятелство„.

Според него нито едно научно изследване или технологична иновация не са „неутрални„:

Като изцяло човешки дейности, посоките, в които те се развиват, отразяват избора, обусловен от личните, социалните и културните ценности във всяка една епоха. Това се отнася и за резултатите от тях: именно като плод на специфично човешкия подход към заобикалящия ни свят, последните винаги имат етично измерение, тясно свързано с решенията, взети от тези, които планират експериментите и насочват производството им към конкретни цели.

Това се отнася и за изкуствения интелект, тъй като „въздействието на всяко устройство за изкуствен интелект – независимо от технологията, на която то се основава – зависи не само от неговия технически дизайн, но и от целите и интересите на неговите собственици и разработчици, както и от ситуациите, в които то ще бъде използвано“.

Ето защо не можем да предположим предварително, че разработването му ще допринесе благоприятно за бъдещето на човечеството и за мира между народите. Този положителен резултат ще бъде постигнат само ако покажем, че сме способни да действаме отговорно и да зачитаме фундаментални човешки ценности като приобщаване, прозрачност, сигурност, равнопоставеност, неприкосновеност на личния живот и надеждност

– пише папа Франциск.

Следователно е необходимо „да се създадат органи, които да разглеждат етичните въпроси, възникващи в тази област, и да защитават правата на онези, които използват форми на изкуствен интелект или са засегнати от тях„.

Глобалният мащаб на изкуствения интелект ясно показва, че наред с отговорността на суверенните държави да регулират използването му вътрешно, международните организации могат да играят решаваща роля в постигането на многостранни споразумения и координирането на тяхното прилагане и изпълнение.

Моята молитва в навечерието на Новата година е бързото развитие на формите на изкуствения интелект да не увеличи случаите на неравенство и несправедливост, които са твърде често срещани в днешния свят, а да помогне за прекратяване на войните и конфликтите и за облекчаване на многобройните форми на страдание, които засягат нашето човешко семейство.

Последвайте ни в социалните мрежи – Facebook, Instagram, X и LinkedIn!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: