AI Bulgaria AI Bulgaria

Германия, Франция и Италия със споразумение за регулиране на AI

Европа

Германия, Франция и Италия успяха да постигнат споразумение за това как изкуственият интелект да бъде регулиран в бъдеще, съобщи Ройтерс, позовавайки се на съвместен документ.

Трите държави, които са основни сили в ЕС, заявиха, че подкрепят „задължителното саморегулиране чрез кодекси за поведение“ за основополагащи AI модели (Foundation models). Това са AI модели, които са обучени на базата на огромни набори от данни и могат да бъдат адаптирани към различни задачи. Примери за основополагащи AI модели са GPT-4 и DALL-E на OpenAI, PaLM 2 на Google и др.

Задължителното саморегулиране чрез кодекси за поведение“ се отнася до регулаторен подход, при който от организациите или индустриите се изисква да разработят и спазват свой собствен набор от правила или стандарти, които имат за цел да гарантират етично и отговорно поведение. Тези кодекси за поведение обикновено се разработват от самите организации, но създаването и прилагането им се налага от закон или наредба.

В документа се акцентира върху регулиране приложенията на AI, а не върху самата технологията, за да се може Европа да запази конкурентна позиция на световния пазар. Споразумението има за цел да балансира между иновациите и безопасността, като същевременно разглежда етичните проблеми, свързани с използването на изкуствен интелект.

Също така, разработчиците на изкуствен интелект ще трябва да предоставят „карти на моделите„, в които се описват техните възможности и ограниченията им. Целта е да се повиши прозрачността и да се улесни разбирането на технологията от страна регулаторните органи и потребителите. Правилата и изискванията за прозрачност следва да се прилагат за всички компании, както големи, така и малки.

Предлага се първоначално да не се налагат санкции. Ако обаче след определен период от време се установят нарушения на етичния кодекс, може да бъде въведена система от санкции. Освен това се планира създаването на европейски орган, който да следи за спазването на стандартите.

Дискусиите относно регулирането на изкуствения интелект в Европа ще продължат на 22 ноември в Берлин, където правителствата на Германия и Италия ще проведат разговори по темата.

Последвайте ни в социалните мрежи – Facebook, Instagram, X и LinkedIn!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: