FEATURED

Аpollo

Използвайте AI-платформата на Apollo за търсене, ангажиране и превръщане на контакти в клиенти.

Към Уебсайта
FEATURED

Невронни мрежи (NN): Основи и приложения

Невронните мрежи (Neural networks) са ключова технология в областта на изкуствения интелект (AI), която имитира функциите на човешкия мозък с цел да „научи“ от данни и да подобрява своите решения и прогнози.

FEATURED

Машинното обучение (ML): Основи и приложения

Машинното обучение (Machine Learning) е ключова под дисциплина на изкуствения интелект (AI), която се занимава с изучаването и разработването на алгоритми, които могат да се „научат“ от данни и да правят точни прогнози на основата на тези данни.