FEATURED

Генеративни предварително обучени трансформатори (GPT) и архитектурата зад моделите

Генеративните предварително обучени трансформатори са ключова концепция в областта на изкуствения интелект, която позволява машините да разбират и генерират текст на човешки език.