FEATURED

За първи път списание Nature избра субект, който не е човек, за един от учените на годината

Престижното научно издание включи Chatgpt, заедно с един от създателите му, в своя списък с изявени учени за 2023 г.

FEATURED

OpenAI създава нов екип, наречен “Superalignment”, за контрол над суперинтелигентен AI

OpenAI създава нов екип, наречен „Superalignment“, който си е поставил задачата да контролира и управлява суперинтелигентен AI, с цел безопасността на човечеството.

FEATURED

Алгоритъм за обратно разпространение на грешката (1986): Румелхарт, Хинтън и Уилямс

Обратното разпространение на грешката е изключително важен алгоритъм за обучение на изкуствени невронни мрежи.

FEATURED

Разговор с Иля Сутскевер и Дженсен Хуанг: AI днес и визия за бъдещето

В скорошен разговор, съоснователят на OpenAI и главен учен Иля Сутскевер и CEO на NVIDIA Дженсен Хуанг обсъдиха редица теми, свързани с изкуствения интелект и бъдещето на технологията.

FEATURED

Изкуствения интелект (AI): Основи и приложения

Изкуствения интелект (AI) е област от компютърните науки, която се занимава със създаването на интелигентни машини, способни да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект.