FEATURED

International AI Summit 2023 – Брюксел

На 8 ноември Брюксел ще бъде домакин на International Artificial Intelligence Summit, с основен фокус регулацията на изкуствения интелект.