FEATURED

DALL·E 3 е вече достъпен в Bing Chat и Bing Image Creator

Създавайте безплатно изображения с новата версия на генератора DALL·E 3 от OpenAI, директно в Bing Chat и Image Creator.

FEATURED

Meta SeamlessM4T: Преодоляване на езиковите бариери

Meta представи SeamlessM4T – иновативен преводач, който комбинира многоезичен превод чрез различни модалности и поддържка до 100 езика.

FEATURED

Ex Machina (2014): Филм за Еволюцията на изкуствения интелект (AI)

Филмът „Ex Machina“ изследва концепцията за съзнание при AI по различни начини. Основният въпрос на филма е как да се определи дали AI наистина има самосъзнание или просто е сложна симулация.

FEATURED

Джефри Хинтън предупреждава за опасностите от AI

Джефри Хинтън за нарастващите опасности, свързани с развитието на AI.
„В момента AI чатботовете не са по-интелигентни от нас ,но скоро ще станат”.