FEATURED

Възможно ли е Claude 3 на Anthropic да е ранна версия на AGI?

Anthropic пусна Claude 3 по-рано тази седмица и хората започнаха да експериментират с него, като някои дори твърдят, че е ранна версия на изкуствен общ интелект (AGI).