FEATURED

Google интегрира генеративен AI в Assistant

Google представя новата версия на Assistant, задвижван от генеративен AI, който интегрира Bard за по-естествени разговори.

FEATURED

GitHub Copilot

GitHub Copilot предлага интелигентни решения за бързо и лесно кодиране с помощта на AI, директно от вашия редактор.

Към Уебсайта