FEATURED

„AI в образованието – Наръчник за учители“, от Кристиана Чешмеджиева

Кристиана Чешмеджиева, една млада учителка от град Свищов, ни разкрива как изкуственият интелект може да трансформира учебния процес на българските учители.