FEATURED

Google Scholar: Източникът на водещи научни изследвания в областта на AI

Открийте най-новите научни изследвания в областта на изкуствения интелект чрез Google Scholar.

FEATURED

Дълбоко обучение (DL): Основи и приложения

Дълбокото обучение (Deep Learning) е подобласт на машинното обучение, която се фокусира върху използването на невронни мрежи с много слоеве, известни като дълбоки невронни мрежи.