FEATURED

Матрицата (The Matrix): Трилогията 1999-2003

„Трилогията ‘Матрицата’ разглежда концепцията за симулирана реалност, създадена от машини, с цел да пороби човечеството.