FEATURED

„AI в образованието – Наръчник за учители“, от Кристиана Чешмеджиева

Кристиана Чешмеджиева, една млада учителка от град Свищов, ни разкрива как изкуственият интелект може да трансформира учебния процес на българските учители.

FEATURED

МОН публикува ръководство за използване на изкуствен интелект в образованието

Инициативата е част от усилията на МОН да подкрепи учителите в използването на новите технологии, и няма задължителен или обвързващ характер.