FEATURED

Google AlphaZero: Исторически преломен момент в изкуствения интелект

AlphaZero, самообучаващата се система за изкуствен интелект, разработена от Google DeepMind, е един от най-преломните моменти в историята на изкуствения интелект (AI).