FEATURED

Google интегрира генеративен AI в Assistant

Google представя новата версия на Assistant, задвижван от генеративен AI, който интегрира Bard за по-естествени разговори.

FEATURED

Microsoft въвежда нови AI функции в мобилнатa клавиатура SwiftKey

Microsoft въвежда нови AI функции в Swiftkey : филтри, персонализирани стикери и предстояща интеграция на DALL-E 3 от OpenAI.

FEATURED

Voiser

Платформа, която предлага разнообразие от гласови услуги, включително текст-към-реч, реч-към-текст, клониране на глас и др.

Към Уебсайта