FEATURED

Childish: Българска компания с фокус върху Data Science и AI

Childish е българска компания с богат технологичен опит в софтуерните решения, изкуствения интелект и обработката на данни.