FEATURED

Нов тип AI чипове демонстрират невероятна скорост при изпълнение на езикови модели

Американската компания Groq представи нов тип чипове за изкуствен интелект, наречени Language Processing Unit™ (LPU) или Language Inference Engine™.