FEATURED

Новият модел на Huawei генерира изображения с резолюция от 4K

Изследователи от лабораторията Noah’s Ark Lab на Huawei, в партньорство с редица китайски университети, представиха PixArt-Σ (Sigma) – модел за генериране на изображения от текст.