FEATURED

Mistral представи Codestral – специализиран модел за генериране на програмен код

Codestral е отворен модел с 22 млрд. параметъра и контекстен прозорец от 32 хиляди токена, обучен на над 80 програмни езика.